2021-09-22 05:00
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
Menu
2020-08-19

Klastry

Klaster to geograficzne skupisko wyspecjalizowanych podmiotów, połączonych wzajemnymi interakcjami, działającymi w pokrewnych lub komplementarnych branżach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą, w tym w szczególności: przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, podmiotów publicznych.

Klaster charakteryzuje się m.in. następującymi cechami:

  • zaangażowanie podmiotów reprezentujących: przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz administrację;
  • wysoki poziom interakcji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami;
  • koncentracja wokół dominującej/pokrewnej branży;
  • koncentracja geograficzna i świadomość terytorialnej tożsamości klastra;
  • sformalizowana współpraca/podpisana umowa lub porozumienie  klastra;
  • wskazany podmiot pełniący funkcję koordynatora

W ramach Info Klastra Polskiej Grupy Poligraficznej, zrzeszającej firmy z branży drukarskiej z całego regionu oraz Klastra  Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej Lewiatan, skupiającego firmy z branży związanej z promocją zdrowia, również firmy z Inowrocławia decydują się na współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć biznesowych.

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Urząd Statystyczny
Ino-Online
ki24.info
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Telewizja Miejska Inowrocław
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Magazyny Polska.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne