2024-06-24 07:39
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
  • flaga de
Menu
2015-03-09

Biuro Obsługi Inwestorów

Biuro Obsługi Inwestorów

Każdego Inwestora w przejściu przez procedurę administracyjną wspiera Biuro Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Inowrocławia, będąc łącznikiem pomiędzy Inwestorem a poszczególnymi komórkami Urzędu Miejskiego.

Każdego Inwestora w przejściu przez procedurę administracyjną, w Urzędzie Miasta Inowrocławia, wspiera Biuro Obsługi Inwestorów, będąc łącznikiem pomiędzy Inwestorem a poszczególnymi komórkami Urzędu Miejskiego.

Do zadań Biura Obsługi Inwestorów należy między innymi:

  • przygotowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście
  • oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem Inwestora
  • opracowywanie i przygotowywanie ofert inwestycyjnych miasta
  • wspieranie przedsiębiorców w fazie przygotowywania i realizacji inwestycji oraz dalsza opieka poinwestycyjna
  • wspieranie inwestorów, lokalnych przedsiębiorców  tworzących nowe miejsca pracy oraz inicjowanie działań oraz programów rozwijających przedsiębiorczość
  • wspieranie podmiotów tworzących specjalistyczne klastry,  inkubatory przedsiębiorczości – wszystkie inicjatywy które przyczyniają się do wzmocnienia gospodarki regionu

Miasto Inowrocław oferuje potencjalnym inwestorom - przedsiębiorcom zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w postaci pomocy de minimis. Ponadto inwestorowi przysługują zwolnienia na szczeblu regionalnym i krajowym. Wszelkie formy pomocy zostały scharakteryzowane w przypisanych zakładkach bądź linkach przekierunkowujących na strony odpowiednich instytucji.

Kontakt

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Ino-Online
Urząd Statystyczny
ki24.info
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Telewizja Miejska Inowrocław
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Magazyny Polska.pl
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nasze Miasto Inowrocław - informator