2019-09-17 15:13
  • pl
  • en
Menu
2015-07-23

Infrastruktura

Teren miasta Inowrocławia jest dobrze uzbrojony w infrastrukturę techniczną. W dniu 5 listopada 2014 roku w siedzibie bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa na budowę obwodnicy Inowrocławia. Obwodnica Inowrocławia to prawie 19 km trasa, która posiada po dwa pasy w obu kierunkach. Inwestycja ta umożliwia szybkie  skomunikowanie z Poznaniem i Toruniem. Ogranicza też natężenie ruchu w mieście uzdrowiskowym i przyczynia się do podniesienia jakości życia jego mieszkańców. 

W 1997 r. oddano do eksploatacji oczyszczalnię ścieków komunalnych wraz z punktem zlewnym nieczystości płynnych. Jednocześnie prowadzone są inwestycje polegające na rozbudowie sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych. Projektowana maksymalna przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 33 tys. m3/d.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych powstał na zdegradowanych przemysłowo terenach, gdzie kwatery składowania wybudowano na stawach powstałych po wykorzystaniu odpadu z wapna, a obiekty kubaturowe i place składowe na terenie byłego wysypiska odpadów poprodukcyjnych. Eksploatację Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych powierzono Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Zakład systematycznie jest doposażony. Czasookres eksploatacji I kwatery składowania szacowany jest do roku 2017.  Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu został wskazany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Programie Ochrony Środowiska jako obiekt Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla obsługi powiatów inowrocławskiego i części mogileńskiego.

W Inowrocławiu bardzo dobrze skomunikowane z drogami krajowymi są tereny inwestycyjne. Dodatkowo w większości przypadków tereny te bezpośrednio sąsiadują z przyłączami podstawowych mediów. (tj. woda, energia, kanalizacja). Na szczególną uwagę zasługuje tutaj Inowrocławski Obszar Gospodarczy, czyli tereny uzbrojone i przygotowane dla inwestorów przy wykorzystaniu środków z UE.

Więcej o IOG czytaj tutaj...

 

Nasi partnerzy: