2024-06-24 09:22
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
  • flaga de
Menu
2015-08-07

Konferencja - Transformacja w długim trwaniu - wymiar społeczno-gospodarczy

Konferencja - Transformacja w długim trwaniu - wymiar społeczno-gospodarczy

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z przemianami ustrojowymi, społecznymi i gospodarczymi w jakich uczestniczą Polacy od przeszło ćwierćwiecza. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z wynikami badań na temat skutków transformacji, a w trakcie dyskusji zaprezentować własne doświadczenia towarzyszące temu procesowi.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy serdecznie zapraszają w dniu 28 listopada 2015 r. do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej odbywającej się na temat:

Transformacja w długim trwaniu - wymiar społeczno-gospodarczy. Doświadczenia Polski

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z przemianami ustrojowymi, społecznymi i gospodarczymi w jakich uczestniczą Polacy od przeszło ćwierćwiecza. Proces transformacji systemowej jest zjawiskiem ważnym i ciekawym, a zarazem godnym naukowej analizy z racji swej złożoności oraz szerokiego oddziaływania na społeczeństwo i gospodarkę. Ponad 25 lat doświadczeń w tym obszarze jest dobrym momentem na podsumowanie i zbilansowanie obserwowanych zjawisk. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z wynikami badań na temat skutków transformacji, a w trakcie dyskusji zaprezentować własne doświadczenia towarzyszące temu procesowi.

Transformację systemową, poza historycznym ujęciem zjawiska, rozpatrywać należy również w kategoriach celów i wyzwań stojących przed polskim społeczeństwem. Wskazanie sukcesów, ale też błędów i nieprawidłowości w transformacji jest niezmiernie istotne do projektowania przyszłych zmian, które w większym stopniu muszą dotyczyć kwestii jakościowych, zwłaszcza poprawy bytu mieszkańców, zmniejszenia poziomu ubóstwa i szeregu wykluczeń społecznych. Polska gospodarka potrzebuje „cierpliwego” kapitału, nowych technologii, sprawnego zarządzania, a zwłaszcza przyjaznego Państwa. Konferencja ma na ceku przede wszystkim zdiagnozowanie ekonomicznych przemian po 1989 roku oraz wskazanie pożądanych kierunków dalszych zmian.

Podsumowanie konferencji stanowić będzie recenzowana publikacja. Organizatorzy założyli także sposobność opublikowania referatu w elektronicznym czasopiśmie CopernicanJournal of Finance & Accounting (CJFA). W związku z powyższym przewidziano dwie możliwości uczestnictwa w konferencji z publikacją artykułu oraz bez. Wszelkie szczegóły organizacyjne dotyczące konferencji oraz wymogów edytorskich znajdą Państwo na stronie internetowej poświęconej konferencji www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce konferencja.

Organizatorzy przewidują możliwość prezentacji referatów oraz nadsyłania artykułów zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Zgłoszenia udziału w konferencji:

Uprzejmie prosimy dokonać zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji. Osoby zainteresowane publikacją artykułu proszone są dodatkowo o przesłanie abstraktu artykułu wraz ze słowami kluczowymi oraz klasyfikacją JEL na adres konferencje@pte.bydgoszcz.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.09.2015

Po potwierdzeniu rejestracji należy wnieść opłatę konferencyjną, która wynosi odpowiednio:

  • 350 zł - udział w konferencji wraz z publikacją artykułu (opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, publikację w recenzowanym wydawnictwie, przerwę kawową, lunch),
  • 270 zł - publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji (opłata obejmuje: publikację w recenzowanym wydawnictwie),
  • 80 zł - udział w konferencji bez publikacji artykułu (opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwę kawową, lunch).

Dla członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy przewidziano zniżkę
w wysokości 50% kosztów udziału w konferencji z publikacją, a w przypadku udziału w konferencji bez publikacji udział jest bezpłatny.

Kontakt:

  • Agnieszka Stabińska (stabinska@pte.bydgoszcz.pl, tel. 52 322 65 52)
  • Ewa Chmara (chmara@pte.bydgoszcz.pl,tel. 52 322 67 20)

 

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Ino-Online
ki24.info
Urząd Statystyczny
Magazyny Polska.pl
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Telewizja Miejska Inowrocław
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy