2024-06-24 09:45
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
  • flaga de
Menu
2015-12-02

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim

30 listopada 2015r., odbyła się konferencja pn. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim, poświęcona między innymi prezentacji wyników badania przeprowadzonego w tym zakresie przez zespół naukowo-badawczy pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

30 listopada 2015r. odbyła się konferencja pn. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim, poświęcona między innymi prezentacji wyników badania przeprowadzonego w tym zakresie przez zespół naukowo-badawczy pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Badanie zostało podjęte z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego, podyktowanej postrzeganiem znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako źródła napływu kapitału i jednocześnie niezwykle istotnego czynnika oczekiwanej intensyfikacji rozwoju przedsiębiorczości w województwie. Wzięło w nim udział prawie 70% jednostek samorządu terytorialnego oraz liczna grupa przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego mających swoją siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Stąd wyniki oddają obraz rzeczywistej sytuacji w odniesieniu do skali i struktury kapitału z zagranicy w przedsiębiorstwach naszego województwa, a zwłaszcza oczekiwań Inwestorów i ich spełnienia oraz uwarunkowań i skutków jego napływu.

Konferencja, w której udział wzięli również przedstawiciele Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Inowrocławia, odbyła się w nowej Sali Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospopdarki.

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
ki24.info
Urząd Statystyczny
Ino-Online
Telewizja Miejska Inowrocław
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Magazyny Polska.pl
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne