2019-02-15 23:58
  • pl
  • en
Menu
2016-09-27

„Inowrocław miastem biznesu i przedsiębiorczości” Konferencja na WSP

W poniedziałkowe popołudnie (26.09.) stowarzyszenie i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego zorganizowały w swojej siedzibie przy ul. Kiełbasiewicza 7 konferencję pod ww. tytułem.

Zebrane audytorium wysłuchało wykładów czterech prelegentów:

dra Jarosława Raczkiewicza (wykładowca WSP) – „Inowrocław a centra logistyczne”, w którym autor przedstawił ścisłe związki Inowrocławia z logistyką dystrybucyjną i ich późniejszego wdrażania do infrastruktury zakładów oraz firm przemysłowych i handlowych;

 adwokata Przemysława Juchacza – „Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej”, który naświetlił ww. problematykę, bazując na przedsiębiorstwach inowrocławskich;

 Janusza Niewiadomskiego (Prezydenta Rotary Club Inowrocław) – „Zewnętrzne i wewnętrzne zadania przedsiębiorcy”, nakreślając elementarne podstawy wizerunku firmy, jej walory, relacje interpersonalne, cel działania i otwarcie na potencjalną klientelę w połączeniu z funkcjonowaniem współpracy z placówkami oświatowymi;

– Ewy Witkowskiej (dyrektor Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Inowrocławia) – „Inowrocław dla biznesu, czyli jak łączymy wodę z ogniem”, w którym prelegentka położyła nacisk na jednoczesne i skuteczne zarazem współistnienie przemysłu i kurortu w Inowrocławiu, gdzie rozwijają się prężnie m.in. branże chemiczna, medyczna, uzdrowiskowa czy poligraficzna.

Moderatorem konferencji był prodziekan WSP  Mieczysław Oliwa.

Prelegenci to osoby zawodowo w praktyce wykorzystujący wiedzę, którą w przystępny sposób podzielili się z zebranymi .

Nasi partnerzy: