2024-06-24 08:40
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
  • flaga de
Menu
2017-01-18

Wsparcie dla startupów

CZYM JEST IMPACT_POLAND?

IMPACT_POLAND to unikatowy, autorski program akceleracji startupów, stworzony przez FundingBox Accelerator
Sp. z o.o. i partnerów w ekosystemie: lidera na rynku farmacji, strategiczną Spółkę Skarbu Państwa
w sektorze rolnym, wiodący duński akcelerator przedsiębiorczości, jednostkę otoczenia biznesu i inne podmioty specjalizujące się we wspieraniu innowacyjnych projektów w Polsce i Europie. 

​OBSZARY TEMATYCZNE

Wiodącymi obszarami tematycznymi IMPACT_POLAND będą 2 wertykały (spójne z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami): 

  • Ochrona Zdrowia,
  • Sektor Rolno-Żywnościowy.  

Wybór wertykałów wynika bezpośrednio z zaangażowania w projekt i zdefiniowania potrzeb Dużych Przedsiębiorców (DP): Neuca S.A. oraz jednej ze strategicznych Spółek Skarbu Państwa, Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Żydowo Sp. z o.o.

 IMPACT_POLAND to:

  • 250 godzin mentoringu, 
  • 25 tygodni współpracy z akceleratorem i Dużym Przedsiębiorcą, 
  • 180 tys. zł dla najciekawszych startupów z potencjałem na skalowalny model biznesowy.

 AUTORSKIE PODEJŚCIE

Live due diligence pozwalające na bieżącą weryfikację postępu startupów i efektywne podejmowanie decyzji
o dokonywaniu kolejnych transzy inwestycji. Trwałość projektu zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie ciągłości finansowania zarówno w trakcie jak i po zakończeniu programu w ramach kompleksowej koncepcji continuity funding.

 

CEL PROGRAMU

IMPACT_POLAND ma na celu przeprowadzenie skutecznego programu akceleracji startupów w ramach pilotażu Scale Up finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Autorska koncepcja, program „4I” (Identyfikacja, Inspiracja, Integracja i Inwestycja) oferuje mikro i małym przedsiębiorstwom rozwinięcie modeli biznesowych pod okiem najwyższej klasy specjalistów i ekspertów w komercjalizacji.

​MISJA

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu autorskiego programu akceleracji, opartego na metodologiach projektowych, m.in. Lean Canvas. Program akceleracji, tzw. „4I” da startupom możliwość rozwinięcia modeli biznesowych pod okiem najwyższej klasy specjalistów i ekspertów w komercjalizacji.

​Zakładamy, że po tak przeprowadzonej akceleracji DP zdecydują się na wdrożenie najlepszych rozwiązań w swoim przedsiębiorstwie nie mniej niż 3 rozwiązań w każdym naborze. Natomiast naszą aspiracją jest, aby po ukończeniu programu, firmy były gotowe do pozyskania kolejnych transz zewnętrznego finansowania (prywatnego lub publicznego) lub rozpoczęcia sprzedaży produktu/usługi na rynku.

​WIZJA

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia fundamentów współpracy między DP a mikro i małymi uczestnikami programu akceleracji. Celem pobocznym projektu jest rozpowszechnienie idei startupów w Polsce, zaoferowanie im kompletnego ekosystemu wsparcia oraz ciągłości finansowania także po zakończeniu projektu dzięki unikatowej koncepcji „continuity funding”.

​Wartość projektu IMPACT_Poland: 5 789 215,00 zł, w tym finansowanie ze środków Unii Europejskiej 5 695 989,70 zł. Okres realizacji projektu: 5 stycznia 2017 – 4 kwietnia 2018

 Projekt IMPACT_Poland współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji; Poddziałania 2.4.1  Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB; Pilotaż Scale UP

​źródło http://www.impactpoland.pl/

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Urząd Statystyczny
Ino-Online
ki24.info
Magazyny Polska.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Telewizja Miejska Inowrocław
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne