2024-06-24 08:17
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
  • flaga de
Menu
2017-04-11

Środki Unijne w Stowarzyszeniu LGD Inowrocław

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców  miasta Inowrocławia do udziału  w bezpłatnym spotkaniu informacyjno/warsztatowo/doradczym związanym z planowanymi naborami wniosków określonych dla LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Spotkanie ma na celu przekazanie informacji potencjalnym beneficjentom służących wypełnianiu dokumentacji  i przygotowaniu wniosku na ogłaszane konkursy.

W ramach powyższego działania, będzie można realizować projekty w zakresie: wsparcia szkoleniowego i doradczego podnoszącego kompetencje i kwalifikacje,  tworzenia i rozwoju placówek z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym,  wsparcia inicjatyw promujących aktywizację społeczno- zawodową,  działań na rzecz wsparcia i animacji rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej,  a także organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. w godz. 9:00 – 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Inowrocław - ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu, która to jest przystosowana na przyjęcie osób niepełnosprawnych ruchowo. Więcej informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 52 353 24 40, lub adresem e-mail: lgd@inowroclaw.pl.

Liczba uczestników jest ograniczona o udziale w spotkaniach decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie Zapraszamy
www.lgd.inowroclaw.pl

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Urząd Statystyczny
Ino-Online
ki24.info
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Telewizja Miejska Inowrocław
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Magazyny Polska.pl