2018-12-16 03:42
  • pl
  • en
Menu
2017-07-10

Wsparcie dla kobiecego biznesu

Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu ogłosiła nabór zgłoszeń do projektu „Biznes na obcasach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

W projekcie mogą brać udział:

– kobiety powyżej 29 roku życia (rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 rok życia);

– mieszkające lub/i uczące się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego);

– bezrobotne (tj. wpisane do rejestru osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy) lub bierne zawodowo (nie pracujące i nie będące bezrobotnymi).

Nabór trwa w okresie: 28.06.2017 r. – 09.08.2017 r.

Zaprasza się mieszkanki Inowrocławia, spełniające warunki naboru, do aktywnego uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

Szczegóły i formularz rekrutacyjny dostępne tutaj:

http://www.tarr.org.pl/aktualnosci/dotacje-dla-przedsiebiorczych-kobiet/

Nasi partnerzy: