2024-06-24 09:19
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
  • flaga de
Menu
2017-09-20

BEZZWROTNA DOTACJA na założenie działalności gospodarczej!

Do zdobycia BEZZWROTNA DOTACJA  w wysokości do 46.200 zł na założenie działalności gospodarczej!

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (tj. niepracujących), które ukończyły 30 rok życia, zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Powiatu Mogileńskiego, Nakielskiego, Żnińskiego, Inowrocławskiego lub Radziejowskiego ORAZ należą do jednej z poniższych grup:

  • kobiet,
  • osób o niskich kwalifikacjach (posiadających max. wykształcenie średnie).

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo
z Powiatów: Mogileńskiego, Nakielskiego, Żnińskiego, Inowrocławskiego i Radziejowskiego powyżej 30 roku życia.

Kompleksowe wsparcie, o którym mowa powyżej to:

1)szkolenia i doradztwo z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,

2)BEZZWROTNA DOTACJA do 24.600,00 zł. na zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,

3) 1.800,00 zł. miesięcznie  jako wsparcie pomostowe przez okres 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

Od 1 sierpnia do 29 września 2017 r. prowadzona jest REKRUTACJA uczestników do wyżej wskazanego projektu. Aby zgłosić się do projektu wystarczy:

  • spełnić wyżej wskazane kryteria udziału w projekcie,
  • wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY (dostępy na stronach: www.euroinnowacje.com oraz stronie Powiatu Mogileńskiego – www.powiat.mogilno.pl) oraz złożyć go w 1 egzemplarzu w Biurze Projektu.

KONTAKT:

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiecie Mogileńskim:

Starostwo Powiatowe w Mogilnie
Samanta Zwolanowska
tel. 52 318 03 04 wew. 232
Radzym Jankiewicz
tel. 52 318 03 04 wew. 219
e-mail: wlasnafirma@powiat.mogilno.pl

Serdecznie zapraszamy!

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Ino-Online
ki24.info
Urząd Statystyczny
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Telewizja Miejska Inowrocław
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Magazyny Polska.pl
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne