2024-06-24 08:03
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
  • flaga de
Menu
2018-09-13

Spotkanie informacyjne - Podnoszenie kompetencji cyfrowych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne – „Podnoszenie kompetencji cyfrowych”, dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, dotyczące możliwości dofinansowania szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ramach funduszy unijnych.

Na spotkaniu będziemy omawiać aktualne i planowane w najbliższym czasie nabory na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zaprezentowane zostaną również założenia projektu realizowanego przez  Fundację Promocji Gmin Polskich, oferującą gminom granty na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz przeprowadzone zostaną warsztaty w zakresie ubiegania się o ww. granty.

W ramach konkursu organizowanego przez Fundację  Promocji Gmin Polskich można otrzymać grant w wysokości od 15 tys. zł do 150 tys. zł. na realizację mikroprojektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu projektu grantowego tj. podniesienia kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 % wartości wydatków kwalifikowanych mikroprojektu.

Na realizację projektu gmina otrzyma 95% kwoty grantu w ciągu 7 dni od podpisania umowy w formie zaliczki, 5% gmina otrzyma na koniec projektu w formie refundacji środków.

Data i miejsce spotkań:

Inowrocław – 20 września 2018 r., Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu,
ul. Aleja Niepodległości 4; II piętro sala nr 227, godz. 10.00-15.00.

Zgłoszenia na spotkania informacyjne odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=162 ,
mailowo pod adresem: ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl
lub telefonicznie pod nr telefonu: 56 62 15 904, 797 304 125

pdfProgram spotkania - Podnoszenie kompetencji cyfrowych
Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Ino-Online
Urząd Statystyczny
ki24.info
Telewizja Miejska Inowrocław
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Magazyny Polska.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy