2019-08-23 14:15
  • pl
  • en
Menu
2018-10-02

Polsko-Białoruska Konferencja Gospodarcza

28 września w sali sesyjnej ratusza odbyła się konferencja na temat aktualnych możliwości polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej. W spotkaniu udział wzięli władze miasta, przedstawiciele Ambasady Republiki Białorusi, Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, przedstawiciele białoruskich uczelni, władze Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, a także lokalni przedsiębiorcy i naukowcy.

- Wychodzimy z założenia, że stosunki na szczeblu międzypaństwowym są bardzo ważne, lecz niemniej ważne i dają być może nawet grunt do stosunków wysokiego szczebla, są stosunki między regionami. Bo to między konkretnymi podmiotami tworzy się najważniejsze powiązania gospodarcze - powiedział na otwarcie konferencji Aleksander Czesnowski Radca-Minister Ambasady Białoruskiej.

Uczestnicy konferencji mogli pogłębić wiedzę na temat stosunków polsko-białoruskich na przestrzeni wieków, możliwości założenia przedsiębiorstwa na Białorusi, roli transportu w wymianie handlowej, znaczenia centrów logistycznych oraz współpracy gospodarczej, a także możliwości zatrudniania obcokrajowców.

Wszyscy uczestnicy aktywnie uczestniczyli w panelach dyskusyjnych, wymieniając się cennymi doświadczeniami i wiedzą. Dyskusje toczyły się w dwóch grupach. Pierwsza omawiała współpracę gospodarczą i możliwości zatrudniania obcokrajowców, a druga możliwości współpracy naukowej. Po zakończeniu konferencji uczestnicy wymienili się kontaktami, pozytywnie ocenili ideę takich spotkań i wyrazili nadzieję na ich kontynuowanie.

Nasi partnerzy: