2019-08-23 13:05
  • pl
  • en
Menu
2019-01-03

Spotkanie informacyjne - "Czas na młodych!"

Lokalny Punkt Informacyjny w Inowrocławiu serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne „Czas na młodych!", dotyczące możliwości uzyskania wsparcia ze środków europejskich w formie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe, językowe, zawodowe a także odbycia staży zawodowych za granicą dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2019 r., w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Inowrocławiu przy ul. Aleja Niepodległości 4; II piętro, sala nr 227 w godzinach od 14.00 do 16.45.

Spotkanie skierowane jest dla osób młodych w wieku 18-35 lat mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy nie pracują i nie uczą się. Jednakże zapraszamy wszystkich, także tych, którzy nie znajdują się w tej grupie docelowej.  

Zgłoszenia na spotkania informacyjne odbywają się poprzez 
formularz zgłoszeniowy: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=184 
lub telefonicznie pod nr telefonu: (56) 62 15 904 lub 797 304 125.

Program Spotkania

14:00 – 14:05 Rejestracja uczestników
14:05 – 15:00 Omówienie założeń projektu „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”
15:00 – 15:15 Przerwa
15:15 – 16:15 Szkolenia finansowane z funduszy europejskich:  językowe  komputerowe  zawodowe
16:15 – 16:25 Źródła informacji o Funduszach Europejskich
16:25– 16:45 Konsultacje indywidualne
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu

Nasi partnerzy: