date: 2019-08-23 13:19:57
error: E_USER_ERROR
description:
SELECT r.*, (RAND()*r.udzial) AS udzialp FROM investin_adv r WHERE r.status=1 AND r.id_cat IN(3) AND (r.data_start='0000-00-00 00:00:00' OR r.data_start<=NOW()) AND (r.data_stop='0000-00-00 00:00:00' OR r.data_stop>=NOW()) AND (r.img!=0 OR r.link!='') AND (r.czy_licznik=0 OR (r.czy_licznik=1 AND (r.licznik_limit=0 OR r.licznik_limit>r.licznik))) AND (r.czy_klik=0 OR (r.czy_klik=1 AND (r.klik_limit=0 OR r.klik_limit>r.klik))) AND (r.lang=0 OR r.lang='1') AND r.id_art=0 ORDER BY r.priorytet DESC, udzialp DESC, RAND() LIMIT 0,1, ## Lost connection to MySQL server during query ##
place: /inwestycjeumi/app/sql.php
line: 358
2019-08-23 13:19
date: 2019-08-23 13:19:57
error: E_USER_ERROR
description:
SELECT r.*, (RAND()*r.udzial) AS udzialp FROM investin_adv r WHERE r.status=1 AND r.id_cat IN(4) AND (r.data_start='0000-00-00 00:00:00' OR r.data_start<=NOW()) AND (r.data_stop='0000-00-00 00:00:00' OR r.data_stop>=NOW()) AND (r.img!=0 OR r.link!='') AND (r.czy_licznik=0 OR (r.czy_licznik=1 AND (r.licznik_limit=0 OR r.licznik_limit>r.licznik))) AND (r.czy_klik=0 OR (r.czy_klik=1 AND (r.klik_limit=0 OR r.klik_limit>r.klik))) AND (r.lang=0 OR r.lang='1') AND r.id_art=0 ORDER BY r.priorytet DESC, udzialp DESC, RAND() LIMIT 0,1, ## MySQL server has gone away ##
place: /inwestycjeumi/app/sql.php
line: 358
  • pl
  • en
date: 2019-08-23 13:19:57
error: E_USER_ERROR
description:
SELECT * FROM investin_art WHERE id='89' AND status=1 AND (data_start<=NOW() OR data_start='0000-00-00 00:00:00') AND (data_stop>=NOW() OR data_stop='0000-00-00 00:00:00') AND lang='1' AND dostep!=3 LIMIT 0,1, ## MySQL server has gone away ##
place: /inwestycjeumi/app/sql.php
line: 358
Menu
date: 2019-08-23 13:19:58
error: E_USER_ERROR
description:
SELECT * FROM investin_art WHERE id='89' AND status=1 AND (data_start<=NOW() OR data_start='0000-00-00 00:00:00') AND (data_stop>=NOW() OR data_stop='0000-00-00 00:00:00') AND lang='1' AND dostep!=3 LIMIT 0,1, ## MySQL server has gone away ##
place: /inwestycjeumi/app/sql.php
line: 358
date: 2019-08-23 13:19:58
error: E_USER_ERROR
description:
SELECT r.*, (RAND()*r.udzial) AS udzialp FROM investin_adv r WHERE r.status=1 AND r.id_cat IN(2) AND (r.data_start='0000-00-00 00:00:00' OR r.data_start<=NOW()) AND (r.data_stop='0000-00-00 00:00:00' OR r.data_stop>=NOW()) AND (r.img!=0 OR r.link!='') AND (r.czy_licznik=0 OR (r.czy_licznik=1 AND (r.licznik_limit=0 OR r.licznik_limit>r.licznik))) AND (r.czy_klik=0 OR (r.czy_klik=1 AND (r.klik_limit=0 OR r.klik_limit>r.klik))) AND (r.lang=0 OR r.lang='1') AND r.id_art IN(443) ORDER BY r.priorytet DESC, udzialp DESC, RAND() LIMIT 0,1, ## MySQL server has gone away ##
place: /inwestycjeumi/app/sql.php
line: 358
2019-01-15

Spotkanie informacyjne "Zainwestuj w siebie z Funduszami Europejskimi!"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne "Zainwestuj w siebie z Funduszami Europejskimi!". Spotkanie dotyczy możliwości uzyskania wsparcia ze środków europejskich w formie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe, językowe, zawodowe, a także odbycia staży zawodowych za granicą.

Spotkanie odbędzie się w Inowrocławiu - 29 stycznia 2019 r. (wtorek), w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Inowrocławiu przy ul. Aleja Niepodległości 4; II piętro, sala nr 227, w godzinach 14.00-16.45. Spotkanie skierowane jest do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Zgłoszenia na spotkanie informacyjne odbywają się poprzez e-mail:
j.andrzejewska@kujawsko-pomorskie.pl
lub telefonicznie: (56) 62 15 904 lub 797 304 125.


Szczegółowe informacje o spotkaniu znajdziecie Państwo pod adresem:
www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=189

date: 2019-08-23 13:19:58
error: E_USER_ERROR
description:
SELECT r.*, (RAND()*r.udzial) AS udzialp FROM investin_adv r WHERE r.status=1 AND r.id_cat IN(6) AND (r.data_start='0000-00-00 00:00:00' OR r.data_start<=NOW()) AND (r.data_stop='0000-00-00 00:00:00' OR r.data_stop>=NOW()) AND (r.img!=0 OR r.link!='') AND (r.czy_licznik=0 OR (r.czy_licznik=1 AND (r.licznik_limit=0 OR r.licznik_limit>r.licznik))) AND (r.czy_klik=0 OR (r.czy_klik=1 AND (r.klik_limit=0 OR r.klik_limit>r.klik))) AND (r.lang=0 OR r.lang='1') AND r.id_art=0 ORDER BY r.priorytet DESC, udzialp DESC, RAND() LIMIT 0,50, ## MySQL server has gone away ##
place: /inwestycjeumi/app/sql.php
line: 358
date: 2019-08-23 13:19:58
error: E_USER_ERROR
description:
SELECT r.*, (RAND()*r.udzial) AS udzialp FROM investin_adv r WHERE r.status=1 AND r.id_cat IN(1) AND (r.data_start='0000-00-00 00:00:00' OR r.data_start<=NOW()) AND (r.data_stop='0000-00-00 00:00:00' OR r.data_stop>=NOW()) AND (r.img!=0 OR r.link!='') AND (r.czy_licznik=0 OR (r.czy_licznik=1 AND (r.licznik_limit=0 OR r.licznik_limit>r.licznik))) AND (r.czy_klik=0 OR (r.czy_klik=1 AND (r.klik_limit=0 OR r.klik_limit>r.klik))) AND (r.lang=0 OR r.lang='1') AND r.id_art=0 ORDER BY r.priorytet DESC, udzialp DESC, RAND() LIMIT 0,1, ## MySQL server has gone away ##
place: /inwestycjeumi/app/sql.php
line: 358