2024-06-24 08:16
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
  • flaga de
Menu
2019-02-07

Spotkanie w ramach programu POWER - rozwój kompetencji w dziedzinie obsługi inwestorów

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów przygotowuje się do uruchomienia programu rozwijającego kompetencje w zakresie obsługi inwestorów dla urzędów gminnych naszego regionu. Z tej okazji w dniu 7 lutego 2019 roku w Urzędzie Miasta Inowrocławia spotkali sie pracownicy biur i centrów obsługi inwestora z powiatów województwa kujawsko-pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora.

Program będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Cel działania 2.18 POWER. Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Instytucją Zarządzająca w projekcie jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaś jego realizatorem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich pracowników oraz kadry zarządzającej.

W ramach programu planujemy cykl sześciu szkoleń merytorycznych dla pracowników oraz trzech dla kadry zarządczej, poświęconych m.in.: tworzeniu ofert inwestycyjnych,  standardom obsługi inwestora, współpracy z lokalnym biznesem, planowaniu przestrzennemu oraz zarządzaniu rozwojem gminy. Pragniemy alby z danej gminy uczestniczyły w tych szkoleniach minimum dwie osoby, reprezentujące poziom pracowników merytorycznych i władz samorządu.

W ramach programu przewidziane są również wizyty studyjne w gminach w Polsce wyróżniających się pod względem rozwoju gospodarczego oraz wykonanie panoram i zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych i gmin oraz wydawnictwo promocyjne z ofertami terenów inwestycyjnych gmin uczestniczących w projekcie.

Jakiego zaangażowania gminy oczekujemy?  Gminy, które zadeklarują udział w projekcie podpiszą umowę dotyczącą realizacji programu szkoleń, wyznaczą osoby do uczestniczenia w szkoleniach oraz będą zobowiązane do wdrożenia w gminie standardów obsługi inwestora.

Więcej informacji:
WK-P COI , tel. 56 62 18 319 / 206 / email: coi@kujawsko-pomorskie.pl

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
ki24.info
Urząd Statystyczny
Ino-Online
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Magazyny Polska.pl
Telewizja Miejska Inowrocław
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy