2024-06-24 09:16
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
  • flaga de
Menu
2019-06-10

Pierwsze posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego

W Bałtyckim Porcie Nowych Technologii trwa pierwsze posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Rada została powołana przez zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi. W skład rady wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach obszaru oraz przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego. Jednostki samorządu terytorialnego reprezentowane są przez przedstawicieli:

1) województwa - po jednym przedstawicielu każdego województwa znajdującego się w granicach obszaru;
2) gmin i powiatów.

Członkiem Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego z ramienia powiatu inowrocławskiego został Pan Artur Grobelski - Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

Rada ma przedstawiać opinie i wnioski w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru oraz proponuje kierunki działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru.

Rada będzie też mogła przedstawiać władzom gmin lub powiatów położonych na terenie obszaru, w którym działa rada, rekomendacje w zakresie działań, które mogą przyczynić się do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
ki24.info
Urząd Statystyczny
Ino-Online
Magazyny Polska.pl
Telewizja Miejska Inowrocław
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Ośrodek Sportu i Rekreacji