2024-06-24 08:34
Logo Inwestuj Inowrocław
 • flaga pl
 • flaga en
 • flaga de
Menu
2019-09-19

XXII Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XXII edycji Polskiego Produktu Przyszłości. Konkurs promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie opracowane w Polsce. Po raz pierwszy uczestnicy rywalizować będą nie o grant, ale o nagrody finansowe w wysokości do 100 tys. zł.

Polski Produkt Przyszłości od ponad dwudziestu lat promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów tworzonych w naszym kraju. Stanowi on też narzędzie służące zmianie postaw i świadomości w zakresie potrzeby wdrażania innowacji oraz korzyści wynikających ze współpracy sektora B+R i biznesu. Historia konkursu to ok. 1000 zgłoszonych projektów, spośród których nagrodzono 54 i wyróżniono ponad 115.

Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia to nowatorskie projekty z różnych obszarów techniki, które dzięki swojej innowacyjności mają szansę zaistnieć na globalnym rynku.

Wyroby i technologie zgłaszane do konkursu powinny być:

 • doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony) – wymagany poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL,
 • albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).

Uczestnikowi muszą przysługiwać autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące zgłaszanego produktu.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach

 1. Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
 2. Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
 3. Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy – opracowany przez tę instytucję we współpracy z przedsiębiorcą.

– Do udziału zapraszamy instytucje szkolnictwa wyższego i nauki, tj. uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz ich sieci a także przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Polski – mówi Izabela Banaś z PARP. – W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia – dodaje.

Nagrody finansowe zamiast grantów

Laureaci konkursu otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Zwycięzcy uhonorowani zostaną symboliczną statuetką i dyplomem oraz nagrodą finansową w wysokości 100 tys. zł., wyróżnieni otrzymają nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

Przewidziane są także nagrody specjalne za:

 • Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
 • Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
 • Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Zwycięskie produkty otrzymają ponadto wsparcie promocyjne, m.in. na stronie internetowej konkursu oraz jego organizatorów, w formie Katalogu Laureatów, filmów, materiałów prasowych i innych materiałów informacyjnych związanych z konkursem.

Wyróżnikiem rozwiązań opatrzonych znakiem Polski Produkt Przyszłości są ich liczne sukcesy komercyjne. Potwierdzają to także nagrody na krajowych i światowych targach innowacyjności, Nagrody Gospodarcze Prezydenta, nagrody Teraz Polska czy obecność w międzynarodowych rankingach innowacyjności. Nagrodzone rozwiązania są wizytówką możliwości polskiej nauki i potencjału naszej przedsiębiorczości.  Tworzenie sprzyjającego środowiska rozwoju innowacji w Polsce jest więc ważne, żeby rozwiązania wysokotechnologiczne czyniły nasze życie łatwiejszym.

Kandydatów do tytułu Polskiego Produktu Przyszłości można będzie zgłaszać od 16 września do 3 października br.

Patronat nad Konkursem sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji nt. warunków udziału w konkursie znajdą Państwo na stronie http://www.parp.gov.pl/konkursppp.

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Urząd Statystyczny
Ino-Online
ki24.info
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Magazyny Polska.pl
Telewizja Miejska Inowrocław
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Ośrodek Sportu i Rekreacji