2024-06-24 09:49
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
  • flaga de
Menu
2020-03-19

Inowrocławski Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców "Przetrwać Koronawirusa"

Duża część małych inowrocławskich firm ze względu na epidemię nie funkcjonuje lub znacznie ograniczyła swoją działalność. Kompetencje w zakresie udzielenia pomocy przedsiębiorcom posiada głównie rząd i budżet państwa. W ramach posiadanych kompetencji, Prezydent Miasta Inowrocławia ma pewne ograniczone możliwości udzielenia wsparcia, ale w tej sytuacji z nich skorzysta.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na majątku Miasta Inowrocławia (budynki, grunt), jeżeli zawieszą swoją działalność, mogą otrzymać umorzenie opłaty czynszów za ten okres. Ci, którzy nadal prowadzą swoją działalność gospodarczą, mogą liczyć na przełożenie terminu płatności ww. opłaty lub rozłożenie jej na raty.

Przypominamy, że obecnie działalność gospodarczą można zawiesić za pośrednictwem strony CEIDG, posiadając profil zaufany lub podpis elektroniczny. Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną lub pozostawić w Urzędzie. W Biurze Obsługi Interesantów wystawimy pojemnik do przyjmowania wniosków. Przedsiębiorców, którzy chcą zawiesić swoją działalność, prosimy o podanie numeru telefonu, co pozwoli na szybsze załatwienie sprawy. Data rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej wskazana we wniosku, może być datą wcześniejszą lub późniejszą niż data złożenia dokumentu.

W zakresie podatków lokalnych, podatków od nieruchomości czy też podatków od środków transportu - będą odraczane ich terminy płatności lub rozkładane na raty.

Z każdej ww. formy pomocy będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który wystąpi o to z pisemnym wnioskiem.

- Musimy wspólnie w ramach możliwości, jakie posiadamy zrobić wszystko, co możliwe, aby ograniczyć straty, jakie ponosimy. Pamiętajmy, że po epidemii musi nadejść czas na normalne życie, w tym gospodarcze… - mówi prezydent Ryszard Brejza.

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Urząd Statystyczny
ki24.info
Ino-Online
Telewizja Miejska Inowrocław
Magazyny Polska.pl
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy