2024-06-24 09:27
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
  • flaga de
Menu
2020-04-07

Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, że w związku z przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw informuję o uruchomieniu nowego instrumentu tj. pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przyznawanej na podstawie art. 15zzd.

Wniosek o pożyczkę wraz z umową mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być składane w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub w postaci papierowej. 
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu nabór wniosków został ogłoszony 1 kwietnia br. 

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej pod adresem: 
https://inowroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka .

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Urząd Statystyczny
Ino-Online
ki24.info
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Telewizja Miejska Inowrocław
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Magazyny Polska.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne