2024-06-24 08:29
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
  • flaga de
Menu
2020-05-14

Informacje na temat dostępnego wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przygotował informacje o wsparciu dla przedsiębiorstw w związku z koronawirusem, które znajdą Państwo w poniższym artykule oraz na podanych stronach:

•          na stronie https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa w zakładce przedsiębiorca,

•          na stronach ZUS i Urzędów pracy (WUP i PUP),

W załączniku krótki poradnik Tarcza-Antykryzysowa – Poradnik dla przedsiębiorców przygotowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego, w którym znajdują się zebrane informacje o formach wsparcia i rozwiązaniach, wraz z przekierowaniem do odpowiednich instytucji/ formularzy. Załączyłam też drugi - „większy”- ministerialny przewodnik.

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w  zakładce koronawirus, ale także na stronie głównej pojawiają się aktualne informacje o formach wsparcia przygotowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, które są/będą realizowane przez spółki będące w strukturach Urzędu Marszałkowskiego celowe/instytucje:

•          Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego www.tarr.org.pl  i www.technopark.org.pl  

•          Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

•          Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji www.kpai.pl  

•          Wojewódzki Urząd Pracy

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego będzie udzielała mikrogranty – dotacje inwestycyjne szczegóły:

- Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19

- Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego

Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy ma b. atrakcyjne unijne pożyczki dla firm.

Kujawsko – Pomorska Agencja Informacyjna w najbliższym czasie będzie uruchamiała
dla firm dotacje/granty na innowacje.

Mikrogranty to dotacje inwestycyjne w wysokości do 60 tys. złotych, adresowane do małych i średnich firm, które zadeklarują utrzymanie lub utworzenie nowych miejsc pracy. Mogą stanowić nawet 95 proc. wartości przedsięwzięcia. Dodatkową zachętą jest z pewnością niezwykle łatwe aplikowanie o te pieniądze. Wnioski, w bardzo uproszczonej formule, będzie można składać online za pomocą dedykowanego formularza.

Mikrogranty na inwestycje (dofinansowanie do 95% kosztów, w wysokości do 60 tys. zł) – wsparcie inwestycyjne przedsiębiorców polegające na zaspokojeniu pilnych potrzeb przedsiębiorstw z sektora MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały lub pogorszyły się wskutek COVID-19:

-   wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19

-   dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów/ usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/ świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Warianty:

a)         dofinansowanie do 30 tys. zł – dochód brutto spadł o min. 25%, utrzyma zatrudnienie na obecnym poziomie
przez 12 miesięcy,
b)         dofinansowanie do 60 tys. zł – dochód brutto spadł o 25%, utrzyma zatrudnienie na obecnym poziomie
przez 12 miesięcy plus dodatkowo utworzy min. 1 trwałe miejsce pracy
c)         dofinansowanie do 30 tys. zł wartość dochodu brutto nie uległa zmianie i utrzyma zatrudnienie
na obecnym poziomie plus dodatkowo utworzy min. 1 trwałe miejsce pracy

plus:                                                                                                                                                                                                d)        moduł dotyczący możliwości zakupu urządzeń filtrujących powietrze dedykowany dla mikroprzedsiębiorców działających w formule małych punktów handlowych m.in. sklepików osiedlowych, piekarni osiedlowych, punktów aptecznych
itp. - maksymalna wartość dofinansowania dla 1 punktu - 2 000 zł.

Wstępny harmonogram: 

- ogłoszenie pierwszego konkursu dla Grantobiorców: ok. 15 maja 2020 r.,

- nabór wniosków w ramach pierwszej tury:  ok. maj/ czerwiec 2020 r.

pdfPoradnik Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
pdfPrzewodnik Antykryzysowy dla przedsiębiorców Polskiego Funduszu Rozwoju
Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Ino-Online
ki24.info
Urząd Statystyczny
Telewizja Miejska Inowrocław
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Magazyny Polska.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne