2024-06-24 08:48
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
  • flaga de
Menu
2020-10-06

Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. zachęcają przedsiębiorców z powiatu inowrocławskiego do składania wniosków w nadchodzącym naborze Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19.

Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorców z naszego regionu w walce ze skutkami trwającej pandemii. Realizujemy go poprzez udzielanie grantów m.in. na wprowadzanie nowych produktów/usług lub zmianę metody ich produkcji/świadczenia, a także na zakup urządzeń filtrujących powietrze (dla mikroprzedsiębiorców).

Nabór wniosków nr 3/FWI/2020 rozpocznie się 21.10.2020 r. i potrwa do wyczerpania 100% alokacji przeznaczonych na niego środków, nie dłużej niż do 27.10.2020 r. Biorący w nim przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego mogą starać się o dofinansowanie
w ramach dwóch schematów:

Schematu 1: wsparcie na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi (maksymalnie 60 000 zł)

lub

Schematu 1 i Schematu 3 łącznie: środki na zakup urządzeń filtrujących powietrze do punktów handlowo-usługowych (dla mikroprzedsiębiorców)

Trzeci nabór jest kierowany do przedsiębiorców z powiatów zaznaczonych poniżej:

Nabór odbywa się całkowicie online. Po zapoznaniu się z dokumentacją, instrukcją wypełniania wniosku i ogłoszeniem o naborze wystarczy przejść do generatora wniosków. Po złożeniu wniosku elektronicznie należy w terminie do trzech dni przesłać na adres grantycovid19@tarr.org.pl skan wydrukowanego i podpisanego potwierdzenia złożenia wniosku.

Wszystkie szczegóły, dokumentacja oraz ogłoszenie o naborze dostępne są na stronie projektu oraz pod numerem infolinii 52 510 88 70. 


Projekt "Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego" jest realizowany w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
ki24.info
Urząd Statystyczny
Ino-Online
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Telewizja Miejska Inowrocław
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Magazyny Polska.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Nasze Miasto Inowrocław - informator