2024-05-20 01:23
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
  • flaga de
Menu
2021-03-24

Licealisto "Wygraj Przedsiębiorczą Przyszłość" - KONKURS

KONKURS „WYGRAJ PRZEDSIĘBIORCZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
organizowany w czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ORGANIZATORZY
Organizatorami konkursu „wygraj przedsiębiorczą przyszłość” są: wyższa szkoła przedsiębiorczości im. Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu, Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Urząd Miasta Inowrocławia.

IDEA KONKURSU
Ideą konkursu jest promowanie współpracy pomiędzy szkołami średniego i wyższego szczebla, samorządami oraz przedsiębiorcami naszego regionu.

ODBIORCY KONKURSU
Konkurs „Wygraj Przedsiębiorczą Przyszłość”, to propozycja dedykowana dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu inowrocławskiego.

NAGRODA GŁÓWNA
Nagrodą za zajęcie i miejsca w konkursie jest otwarty indeks jm rektora na wybrany kierunek studiów w wyższej szkole przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu, nagroda pieniężna w wysokości 2 000,00 zł ufundowana przez starostwo powiatowe w Inowrocławiu oraz smartwatch Samsung Watchactive 2 ufundowany przez Urząd Miasta Inowrocławia. Ponadto przyznane zostaną nagrody za II i III miejsce.

HARMONOGRAM PRAC KONKURSOWYCH
Pracę w wersji elektronicznej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. (włącznie) na adres e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: konkurs „wygraj przedsiębiorczą przyszłość” oraz swoje imię i nazwisko.

TEMATY PRAC KONKURSOWYCH
Do konkursu mogą być zgłaszane prace, poświęcone jednemu z poniżej wymienionych tematów:
- Znaczenie Przedsiębiorczości Dla Życia Gospodarczego - Czynniki Pobudzające Przedsiębiorczość.
- Przedsiębiorca I Jego Działalność Gospodarcza – Uzasadnienie Wyboru Formy Organizacyjno-Prawnej Jej Prowadzenia.
- Rola Innowacji (Produktowej, Organizacyjnej) W Funkcjonowaniu I Rozwoju Przedsiębiorstw.
- Formy Marketingu Małych I Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

Szczegółowe wymagania formalne dotyczące pracy konkursowej wraz z  Regulaminem konkursu „Wygraj Przedsiębiorczą Przyszłość” stanowią pliki do pobrania poniżej.

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ W:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Ks. K. Kujawskiego
tel. (52) 52 00 144
www.wsp-inow.pl
e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl 

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
tel. (52) 35 92 144, (52) 35 92 327
www.inowroclaw.powiat.pl
e-mail: edukacja@inowroclaw.powiat.pl
e-mail: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl

Urząd Miasta Inowrocławia
tel.: (52) 35 55 430
www.inwestuj.inowroclaw.pl
e-mail: boin@inowroclaw.pl

pdf1. Regulamin Konkursu Wygraj Przedsiębiorczą Przyszłość
file2. Wzór strony tytułowej pracy konkursowej
file3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu
file4. Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy
file5. Oświadczenie o kontroli antyplagiatowej
Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Urząd Statystyczny
Ino-Online
ki24.info
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Magazyny Polska.pl
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Telewizja Miejska Inowrocław