Strona główna Portal Aktualności
portal
Przeczytaj koniecznie
1
2
3
4
5
Aktualności - Miasto
Dotacje na letni wypoczynek dla organizacji pozarządowych
Publikacja: 17.05.2013
PDF
DRUKUJ
POWRÓT

Zbliża się czas wakacji, podczas których organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży. O dofinansowanie realizacji takich zadań mogą starać się, podobnie jak w ubiegłych latach, organizacje pozarządowe, dla których organizacja wypoczynku jest zadaniem statutowym.


Inowrocławskie stowarzyszenia mogą zgłaszać swoje propozycje w formie ofert na realizację zadań publicznych do 7 czerwca br. włącznie. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) - załącznik.


Otwarty konkurs ofert, ogłoszony przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, przewiduje przekazanie 33.500 złotych organizacjom, które przedstawią najlepsze propozycje wspomnianych zadań. Szczegółowe informacje zamieszczone są w załączniku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Adresatami zadania są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat, mieszkający wyłącznie w Inowrocławiu. Organizowany wypoczynek nie powinien trwać krócej niż 7 dni. Podmiot składający ofertę powinien posiadać odpowiedni do realizacji celu zadania sprzęt oraz dysponować zasobami kadrowymi potrzebnymi do jego przeprowadzenia.


Podmioty, które przygotują stosowne oferty, powinny do nich załączyć - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym), imienną listę uczestników wypoczynku (zawierającą datę urodzenia i adres zamieszkania) oraz oświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku do kuratorium oświaty.


Warto przypomnieć, że organizacje, które podejmują realizację wspomnianych zadań, zobowiązane są do respektowania zaleceń określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Prezydent Ryszard Brejza spotkał się z Prezydentem RP
grafika
W spotkaniu z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim uczestniczył dzisiaj, 17 października prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Spotkanie zorganizowano pod hasłem „25 lat wolności i samorządności" w Urzędzie...
Profilaktyczny wykład odbył się w "Dziesiątce"
grafika
W SP 10 odbył się wykład edukacyjny dla mieszkańców z zakresu profilaktyki onkologicznej dotyczący Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Wykład wsparty prezentacją multimedialną poprowadziła lek. med. Diana...
75. rocznica „krwawej nocy” w inowrocławskim więzieniu - 22 października
grafika
W nocy z 22 na 23 października 1939 r. w murach inowrocławskiego więzienia Niemcy wymordowali 56 zakładników, wśród których byli m.in. prezydent Inowrocławia Apolinary Jankowski i wiceprezydent...
Obchodzono Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
grafika
Dzisiaj, 16 października br. w Teatrze Miejskim zorganizowane zostały inowrocławskie obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.Spotkanie rozpoczął wykład psycholog Karoliny Domińskiej pt. „Drugi człowiek...
Słodka akcja SP nr 6
grafika
Smacznymi ciastami zajadali się uczniowie SP nr 6 w ramach Dnia Słodkiego. To nietypowe święto zorganizowane zostało przez Szkolne Koło Caritas, a jego opiekunami są: Danuta Rakowska oraz siostra Barbara. - Przy...
Ze śmieci produkują ciepło!
Wspomnienia o Janie Pawle II
Uczyli się jak ratować życie
SP nr 10: pasowani na wychowanków świetlicy
Krasnal odkrywa i poszukuje
Nauczyciele dziś świętują
Prelekcja w Instytucie Prymasa - 21 października
Pasowani zostali na uczniów
Prezydent spotkał się z prezes PSSE
Komunikat dla Mieszkańców: zgłaszanie propozycji dotyczących Inowrocławia
szukaj...
walidacja: | XHTML 1.0 | CSS 2.1 |